Facebook Page View Explore The All-New 2021 Kia Sorento at Scarboro Kia | Scarborough | Toronto | Ontario

Get In Touch

Scarboro Kia

Address:

2592 Eglinton Ave East, Scarborough, Ontario

Phone:

Sales: 416-266-0066

Hours Of Operation

Monday 10:00 am - 7:00 pm
Tuesday 10:00 am - 7:00 pm
Wednesday 10:00 am - 7:00 pm
Thursday 10:00 am - 7:00 pm
Friday 10:00 am - 6:00 pm
Saturday 10:00 am - 5:00 pm
Sunday Closed
Monday 8:00am - 6:00pm
Tuesday 8:00am - 6:00pm
Wednesday 8:00am - 6:00pm
Thursday 8:00am - 6:00pm
Friday 8:00am - 5:00pm
Saturday By Appointment Only
Sunday Closed
Monday 8:00am - 6:00pm
Tuesday 8:00am - 6:00pm
Wednesday 8:00am - 6:00pm
Thursday 8:00am - 6:00pm
Friday 8:00am - 5:00pm
Saturday By Appointment Only
Sunday Closed

Location